Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker عيد غدير - فرشته مخصوص بهشت

فرشته مخصوص بهشت

عيد غدير

صبح  روز عید غدیر وقتی از خواب بیدار شدم با بابایی رفتیم توی آشپزخونه.دیدیم مامانی دو تا کادویی روی میز صبحانه گذاشته.یکیش مال من بود و یکی دیگه مال بابایی.کلی همدیگه رو ماچ باران کردیم و کادوئی ها رو باز کردیم.آخه من و بابام سید هستیم.(سید شجرنامه دار هم هستیم). از کادوئیم بگم که یه بلوز بود.همه بهم کادویی دادن.مامان جون زهره یه جلیقه خوشگل با یه جوراب شلواری برام خرید.مامان جون شریفه هم یه یقه اسکی و جوراب شلواری.عمه ندا و عمه نادیا هم تازه برام سارافن و یه دست لباس خریده بودن که روز عید غدیر برای اولین بار تنم کردم.البته من در تمام این کادوئی ها از کاغذ کادوئی هاشون بیشتر خوشم اومد و تا مدتی بعد از کادو دادن من با کاغذ کادوئی سرگرم بودم. 

تمام لباسهایی که در این عکس میبینید کادوئی هام هست:

به لاک دستام هم توجه کنید:

پيام هاي ديگران ()        link        ٧:۳٥ ‎ق.ظ - سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ - پرنيان