Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker نماز خوندن مامان - فرشته مخصوص بهشت

فرشته مخصوص بهشت

نماز خوندن مامان

تا چند وقت پیش وقتی مامانی نماز میخوند من پیشش دراز میکشیدم و ایستادن و نشستنش رو نگاه میکردم.این روزها وقتی مامان نماز میخونه در رکعت اول همه چی داره یعنی پارچه سفید دور جانماز و سجاده و جانماز زیر مهر و مهر و تسبیح داره. در رکعت دوم مهر و تسبیح نداره در رکعت سوم سجاده و پارچه سفیده رو نداره و در رکعت چهارم به دور از مادیات بدون هیچی واسه خودش روی فرش نماز میخونه. دارم روی یه پروژه کار میکنم که در رکعت چهارم چادر هم نداشته باشه

در این عکس مامانم ۲ متر اون طرف تر داره رکعت سوم رو میخونه:

گاهی وقتها هم بین دو نمازش چادرش رو میذاره پایین و میره سراغ کاری.بعد از چند دقیقه با صدای داد و بیداد من گروه امداد می رسن تا من رو از وضعیت مشاهده شده در عکس زیر نجات بدن :

پيام هاي ديگران ()        link        ٦:٢٩ ‎ب.ظ - پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - پرنيان